Language Change Within the Theory of Government Phonology - a Case Study

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Linguistics Beyond and Within - Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza w Lublinie
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nazwa jednostki: Katedra Językoznawstwa Historycznego i Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego, Instytut Filologii Angielskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II