Statistics Editor

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Linguistics Beyond and Within (ISSN: 2450-5188)