Chairing a thematic session

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Linguistics Beyond and Within 2018
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Angielskiej KUL