Old English [ɣ] – Its representation and developments

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Linguistics Beyond and Within 2018
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Angielskiej KUL