202320222021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego2020


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Nagroda wewnętrzna


2019


2018Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej2017
2016

 • Linguistics Beyond and Within 2016 - International Linguistics Conference in Lublin
  [Linguistics Beyond and Within 2016 - Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza w Lublinie]

 • 2015


  2014


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji  2013