2018Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowej


Wyróżnienie krajowe


2015
Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Nagroda wewnętrzna2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Recenzja książki naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Usługi dydaktyczne w kraju


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Nagroda wewnętrzna


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Hasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Rozdział w książce

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

 • redaktor naczelny
  [w:] Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczejRecenzja podręcznika akademickiego
Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowejCzłonkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowejCzłonkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


2012Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Rozdział w książce popularnonaukowej


Redakcja naczelna czasopisma naukowegoUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowejCzłonkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2010

Organizacja konferencji międzynarodowej


2009Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2008
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmie

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji


2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Wyróżnienie krajowe


2005


Redakcja naczelna publikacji naukowejOrganizacja konferencji międzynarodowej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyTłumaczenie książki naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczneArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2002


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzja w przewodzie doktorskim


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWygłoszenie referatu na konferencji


2001


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rozdział w książce popularnonaukowej


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2000


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


1999


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Portmonetka
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Pociąg
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki
 • Buty
  [w:] Niedziela : tygodnik katolicki

Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


1998


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowej


1997


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Artykuł w czasopiśmie
1996


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Książka naukowa nierecenzowana


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Skrypt dydaktyczny1995


Książka naukowa nierecenzowana


1994
Redakcja naczelna publikacji naukowej


1993


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanySekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


1992


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
1991Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


19901989
Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych


1988


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł w czasopiśmie


Tłumaczenie książki naukowej


1987Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


1986


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


1985


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Książka naukowa nierecenzowanaArtykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 • Sekretarz redakcji
  [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

1984


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Tłumaczenie tekstów pozanaukowych osobno niewymienionych


1983


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


1982


Książka naukowa nierecenzowana


1981


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


1977
1969


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

 • Ten drugi człowiek
  [w:] Gość Niedzielny : tygodnik dla ludu polskiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego
 • Nasz brak czasu
  [w:] Gość Niedzielny : tygodnik dla ludu polskiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego
 • Umieć odczytać
  [w:] Tygodnik Powszechny

1968

 • Św. Stanisław po 400 latach
  [w:] Gość Niedzielny : tygodnik dla ludu polskiego Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego