Kamila Rzepka
dr Kamila Rzepka
Asystent - Katedra Nauk o Rodzinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: kamila.rzepka_anti_spam@kul.pl