Kamil Golema jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2010 r. obronił pracę magisterską pod tytułem „Dodatkowe zastrzeżenia umowne” napisaną w I Katedrze Prawa Cywilnego WPPKiA pod kierunkiem dr hab. Hanny Witczak. W 2008 roku uzyskał certyfikat Centrum Prawa Amerykańskiego.

 

Kamil Golema jest również radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

 

Kamil Golema jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Mediacji i negocjacji prawniczych oraz posiada certyfikat mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych wydany przez Polskie Centrum Mediacji.

Kamil Golema pełni obowiązki opiekuna praktyk dla studentów kierunku Prawo w biznesie prowadzonego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zainteresowania badawcze: mediacje, negocjacje pracownicze, prawo cywilne, prawo pracy.Konsultacje: czwartek 15.00 - 16.30, sala C-706A

mail: kamil.golema@gmail.com

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017 08:54