Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam wyniki kolokwium przeprowadzonego z przedmiotu Handel międzynarodowy na kierunku Prawo w biznesie:

 

LP Nr albumu Ocena
1 140672 db+
2 140565 bdb
3 130743 dst
4 147976 ndst
5 140517 bdb
6 142670 bdb
7 150459 dst
8 150458 dst
9 147975 db+
10 136398 dst+
11 139546 dst
12 142863 db
13 142875 db+
14 142895 db
15 141833 db
16 141434 dst+

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam wyniki kolokwium przeprowadzonego z przedmiotu Negocjowanie umów handlowych na kierunku Prawo w biznesie:

 

LP Nr albumu Ocena
1 140672 db+
2 140517 bdb
3 150459 db
4 147975 dst
5 142875 dst
6 141833 db
7 148051 db
8 140990 bdb
9 141434 bdb
10 142670 dst
11 150458 db+
12 142863 bdb

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam wyniki pierwszego i drugiego kolokwium przeprowadzonego z przedmiotu Negocjacje i mediacje w prawie polskim na kierunku Prawo wraz z informacją o dopuszczeniu do egzaminu zerowego:

 

      I kolokwium II kolokwium  
LP Nr albumu   Ocena Ocena Zerówka
1 140374   bdb db T
2 140315   bdb dst+ T
3 140381   bdb bdb T
4 140347   bdb db+ T
5 140367   bdb db T
6 140416   bdb db+ T
7 140378   bdb db T
8 140423   bdb db T
9 140427   bdb db T
10 140356   bdb dst T
11 140364   bdb dst+ T
12 140420   bdb db T
13 140333   bdb bdb T
14 140430   bdb bdb T
15 140428   bdb dst+ T
16 140145   bdb db T
17 137448   bdb dst= T
18 140433   bdb db T
19 140353   bdb db+ T
20 140407   bdb ndst  
21 141410   bdb db T
22 140411   bdb dst= T
23 140368   bdb bdb T
24 140372   bdb bdb T
25 134704   bdb db T
26 140334   bdb db T
27 140410   bdb db+ T
28 140413   bdb db+ T
29 140345   db+ dst= T
30 140436   db+ db T
31 140435   db+ dst+ T
32 140437   db+ db T
33 140422   db+ db T
34 140355   db+ db T
35 140352   db+ dst+ T
36 140357   db+ dst+ T
37 140408   db+ dst= T
38 140344   db+ bdb T
39 140330   db+ db+ T
40 138199   db+ db T
41 140370   db+ db+ T
42 140431   db+ db T
43 140414   db+ ndst  
44 140591   db+ db+ T
45 140354   db+ dst+ T
46 140409   db+ dst T
47 140361   db db T
48 140332   db db T
49 140346   db dst+ T
50 140369   db db T
51 140373   db    
52 140365   db dst+ T
53 140343   db bdb T
54 140331   db db+ T
55 140417   db dst+ T
56 140339   db bdb T
57 140421   db db+ T
58 140359   db db T
59 140388   db    
60 141409   db dst+ T
61 140377   dst+ dst+ T
62 140424   dst+ db+ T
63 140362   dst+ dst+ T
64 140418   dst+ dst+ T
65 140337   dst+ dst+ T
66 139874   dst+ dst  
67 140243   dst+ db T
68 140371   dst db T
69 140376   dst bdb T
70 140412   dst db+ T
71 131003   dst bdb T
72 140118     db+  
73 140415     dst  

 

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam listę aktów prawnych, które są niezbędne do zaliczenia drugiego kolokwium z przedmiotu Negocjacje i mediacje w prawie polskim na kierunku Prawo:

  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
  2. ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;
  3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym;
  4. ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
  5. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego;
  6. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych;
  7. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam wyniki kolokwium przeprowadzonego z przedmiotu Negocjacje i mediacje w prawie polskim na kierunku Prawo:

 

LP Nr albumu Punkty Ocena
1 140374 10 bdb
2 140315 10 bdb
3 140381 10 bdb
4 140347 10 bdb
5 140367 10 bdb
6 140416 10 bdb
7 140378 10 bdb
8 140423 10 bdb
9 140427 10 bdb
10 140356 10 bdb
11 140364 9 bdb
12 140420 9 bdb
13 140333 9 bdb
14 140430 9 bdb
15 140428 9 bdb
16 140145 9 bdb
17 137448 9 bdb
18 140433 9 bdb
19 140353 9 bdb
20 140407 9 bdb
21 141410 9 bdb
22 140411 9 bdb
23 140368 9 bdb
24 140372 9 bdb
25 134704 9 bdb
26 140334 9 bdb
27 140410 9 bdb
28 140413 9 bdb
29 140345 8 db+
30 140436 8 db+
31 140435 8 db+
32 140437 8 db+
33 140422 8 db+
34 140355 8 db+
35 140352 8 db+
36 140357 8 db+
37 140408 8 db+
38 140344 8 db+
39 140330 8 db+
40 138199 8 db+
41 140370 8 db+
42 140431 8 db+
43 140414 8 db+
44 140591 8 db+
45 140354 8 db+
46 140409 8 db+
47 140361 7 db
48 140332 7 db
49 140346 7 db
50 140369 7 db
51 140373 7 db
52 140365 7 db
53 140343 7 db
54 140331 7 db
55 140417 7 db
56 140339 7 db
57 140421 7 db
58 140359 7 db
59 140388 7 db
60 141409 7 db
61 140377 6 dst+
62 140424 6 dst+
63 140362 6 dst+
64 140418 6 dst+
65 140337 6 dst+
66 139874 6 dst+
67 140243 6 dst+
68 140371 5 dst
69 140376 5 dst
70 140412 5 dst
71 131003 4 ndst

 

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam dokumenty związane z odbywaniem praktyk dla studentów kierunku Prawo w biznesie.

 

UMOWA_O_ORGANIZACJE_PRAKTYKI_ZAWODOWEJ_STUDENTOW

 

Program_praktyk_dla_studentow_kierunku_Prawo_w_biznesie

 

SKIEROWANIE_NA_PRAKTYKI

 

Regulamin_praktyk_dla_studentAw_kierunku_Prawo_w_biznesie

 

 

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2020 16:28