Szanowni Państwo,

poniżej podaję terminy zajęć z przedmiotu Negocjowanie umów handlowych prowadzonego dla studentów kierunku Prawo w biznesie:

  1. 10.10.2018 r.
  2. 24.10.2018 r.
  3. 07.11.2018 r.
  4. 21.11.2018 r.
  5. 19.12.2018 r.
  6. 09.01.2019 r.
  7. 16.01.2019 r.
  8. 23.01.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam listę osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu zerowego z przedmiotu Negocjacje i mediacje w prawie polskim prowadzonego dla studentów kierunku Prawo.

 

LP Nr albumu
1 137392
2 137387
3 137325
4 137366
5 137390
6 137407
7 137396
8 134713
9 137394
10 137384
11 137401
12 137404
13 137399
14 130663
15 134337
16 137400
17 137403
18 137402
19 137386
20 138202
21 137411
22 137391
23 137409
24 137408
25 134080
26 137373
27 137406
28 137454
29 137398
30 134710
31 130395
32 137416
33 137413
34 137410
35 137421
36 137415
37 134083
38 137433
39 137426
40 137429
41 137424
42 137412
43 137423
44 137432
45 137437
46 137431
47 137435
48 137425
49 137440
50 135963
51 134100
52 134113
53 137427
54 137441
55 137381
56 137445
57 137438
58 134098
59 137443
60 137451
61 137371
62 137442
63 137519
64 137312
65 134119
66 137470
67 137444
68 137455
69 137462
70 137475
71 137298
72 137473
73 137461
74 137456
75 130736
76 137477
77 137422
78 137460
79 137463
80 137395
81 137482
82 137479
83 137472
84 137338
85 132540
86 137469
87 137481
88 137476
89 137466
90 138808
91 137474
92 137485
93 137499
94 137498
95 137493
96 137500
97 137486
98 137488
99 137490
100 137483
101 137491
102 137496
103 137501
104 137510
105 134155
106 139495
107 137521
108 137347
109 137512
110 137509
111 137507
112 137508
113 137388
114 137389

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczam wyniki pierwszego i drugiego kolokwium z przedmiotu Negocjacje i mediacje w prawie polskim prowadzonego dla studentów kierunku Prawo:

 

Gr. 12     I kolokwium II kolokwium
LP Nr albumu Punkty Ocena Ocena
1 137392 10 bdb db
2 126961 10 bdb ndst
3 137387 9 db+ dst+
4 137325 9 db+ db
5 137366 9 db+ db+
6 137390 9 db+ db+
7 137407 8 db db+
8 139578 8 db ndst
9 137383 7 dst+ dst
10 137396 7 dst+ db
11 134713 7 dst+ db
12 137394 7 dst+ dst+
13 137384 7 dst+ db+

 

Gr. 13     I kolokwium II kolokwium
LP Nr albumu Punkty Ocena  
1 137401 10 bdb dst
2 137404 9 db+ bdb
3 137399 9 db+ db+
4 130663 9 db+ db+
5 134337 9 db+ dst
6 137400 9 db+ dst
7 137403 9 db+ db
8 137402 9 db+ db+
9 137386 9 db+ db+
10 138202 8 db db
11 137411 8 db dst+
12 137391 8 db db
13 137409 8 db bdb
14 137408 8 db dst
15 134080 8 db db+
16 137373 8 db bdb
17 137406 7 dst+ db+
18 137454 7 dst+ dst+
19 139604 7 dst+  
20 137398 7 dst+ db

 

Gr. 14     I kolokwium II kolokwium
LP Nr albumu Punkty Ocena  
1 134710 9 db+ bdb
2 130395 9 db+ dst+
3 137416 9 db+ db+
4 137413 8 db db
5 137410 8 db bdb
6 137421 8 db db+
7 137415 8 db db+
8 134083 7 dst+ db
9 137417 6 dst dst+
10 137693 4 ndst ndst

 

Gr. 15     I kolokwium II kolokwium
LP Nr albumu Punkty Ocena  
1 137433 10 bdb db
2 137426 10 bdb dst
3 137429 10 bdb db+
4 137424 10 bdb db
5 137412 9 db+ bdb
6 137423 9 db+ db
7 137432 9 db+ db
8 137437 9 db+ db
9 137431 8 db db+
10 137435 8 db bdb
11 137425 7 dst+ dst+
12 137430 7 dst+ ndst

 

Gr. 16     I kolokwium II kolokwium
LP Nr albumu Punkty Ocena  
1 137440 10 bdb dst+
2 135963 10 bdb db+
3 134100 10 bdb dst
4 134113 10 bdb db+
5 137427 10 bdb bdb
6 137441 10 bdb db
7 137381 10 bdb db+
8 137445 10 bdb db
9 137438 9 db+ bdb
10 134098 9 db+ dst+
11 137443 9 db+ bdb
12 137451 9 db+ db+
13 137371 9 db+ dst+
14 137442 9 db+ dst+
15 137519 8 db db+
16 137312 8 db bdb
17 134119 8 db db+
18 137470 7 dst+ db
19 137444 6 dst db+

 

Gr. 17     I kolokwium II kolokwium
LP Nr albumu Punkty Ocena  
1 137455 10 bdb dst
2 137462 10 bdb dst
3 137475 10 bdb dst+
4 137298 9 db+ db+
5 134303 9 db+ ndst
6 137473 9 db+ db+
7 137461 9 db+ db
8 137456 9 db+ bdb
9 130736 9 db+ db
10 137477 9 db+ dst
11 137422 8 db dst+
12 137460 8 db dst+
13 137457 8 db ndst
14 139490 7 dst+ ndst
15 137464 4 ndst ndst

 

Gr. 18     I kolokwium II kolokwium
LP Nr albumu Punkty Ocena  
1 137463 10 bdb db+
2 137395 10 bdb db
3 137482 9 db+ dst
4 137479 9 db+ db+
5 137472 9 db+ db+
6 137338 9 db+ dst
7 132540 9 db+ bdb
8 137469 9 db+ db
9 137481 8 db dst+
10 137476 7 dst+ dst+
11 137466 7 dst+ dst+
12 134125 7 dst+ ndst
13 138808 6 dst db
14 137474 5 dst= bdb
15 137449 5 dst= dst

 

Gr. 19     I kolokwium II kolokwium
LP Nr albumu Punkty Ocena  
1 137485 10 bdb db+
2 137499 9 db+ db
3 137498 9 db+ db+
4 137493 9 db+ db+
5 142745 9 db+  
6 137500 9 db+ bdb
7 137486 9 db+ db
8 137488 9 db+ dst
9 137490 9 db+ dst+
10 137483 8 db dst+
11 137491 8 db dst
12 137492 8 db ndst
13 137496 7 dst+ db
14 134344 7 dst+ dst
15 137501 7 dst+ db

 

Gr. 20     I kolokwium II kolokwium
LP Nr albumu Punkty Ocena  
1 137510 10 bdb dst+
2 134155 10 bdb bdb
3 137502 9 db+  
4 139495 9 db+ db
5 137521 9 db+ dst+
6 137347 8 db bdb
7 137512 7 dst+ db+
8 137503 7 dst+ dst
9 137509 7 dst+ db
10 137507 7 dst+ db
11 137505 6 dst  
12 137508 4 ndst db

 

Inni     I kolokwium II kolokwium
LP Nr albumu Punkty Ocena  
1 137388 9 db+ dst
2 137389 7 dst+ db+
3 134064 5 dst= dst
4 137504     dst+
5 137419     dst+
6 130844     dst+
7 136904     dst

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam dokumenty związane z odbywaniem praktyk dla studentów kierunku Prawo w biznesie.

 

UMOWA_O_ORGANIZACJE_PRAKTYKI_ZAWODOWEJ_STUDENTOW

 

Program_praktyk_dla_studentow_kierunku_Prawo_w_biznesie

 

SKIEROWANIE_NA_PRAKTYKI

 

Regulamin_praktyk_dla_studentAw_kierunku_Prawo_w_biznesie

 

 

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2019 11:44