Kalina Grzesiuk

2020

Prace licencjackie
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie na przykładzie Infinite Sp. z o.o.
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na przykładzie projektu "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja"
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście zaangażowania pracowników na przykładzie firmy X
 • Styl przywództwa jako czynnik wpływający na poziom zaangażowania pracowników na przykładzie salonów marki House w Lublinie
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu wewnętrznego wizerunku marki na przykładzie firmy LPEC S.A.
 • Zarządzanie społecznie odpowiedzialne w szwedzkich przedsiębiorstwach z siedzibą w Polsce na przykładzie IKEA Retail Sp. z o.o., Volvo Polska Sp. z o.o. i Skanska S.A.
 • Specyfika kultury organizacyjnej firmy rodzinnej na przykładzie przedsiębiorstwa Masket
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie AUTOMAN Sp. z o.o.

2019

Prace licencjackie
 • Rekrutacja i selekcja jako funkcje zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa Decathlon sp. z o.o.
 • Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie wielokulturowym na przykładzie firmy X
 • Biznesplan jako narzędzie planowania rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X
 • Zarządzanie wiekiem jako aspekt zarządzania różnorodnością na przykładzie przedsiębiorstwa Jeronimo Martins Polska S.A.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie sektora MŚP na przykładzie CAHCEPBIC T.O.B.
 • Szkolenia jako narzędzie rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Polana Sp. z o.o.
 • Negocjacje w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Textus Sp. z o.o.
 • Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X
 • Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X
 • Motywacja i motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie Verona Consulting Sp. z o.o.

2018

Prace licencjackie
 • Wizerunek marki a intencje zakupowe konsumentów na przykładzie marek telefonów komórkowych
 • Kreowanie wizerunku marki na przykładzie Grupy Black Red White S.A.