Kalina Grzesiuk

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2017Organizacja konferencji krajowej2016
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Odznaczenie krajowe państwowe


2015
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyStaż finansowany ze środków UE


2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Organizacja konferencji krajowej2013
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej20122011Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

  • Sekretarz
    [w:] Roczniki Ekonomii i Zarządzania

Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2010Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w innej organizacji krajowej


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym z funduszy UE


20082007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2006


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2005
2004


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2003

  • Outsourcing jako forma wprowadzania zmian w organizacji

  • 2002


    Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany