2018

Prace licencjackie
 • Czerniak Katarzyna, Problem alkoholizmu wśród młodzieży
 • Gałka Paulina, Działalność opiekuńczo - wychowawcza Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju
 • Wójcik Agata, Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Prace magisterskie
 • Abramik Paulina, Opieka nad dzieckiem w terminalnej fazie choroby
 • Białek-Nadulska Edyta, Opieka paliatywna w onkologii dziecięcej na podstawie literatury przedmiotu.
 • Garwolińska Katarzyna, Piecza zastępcza jako forma wsparcia dziecka osieroconego
 • Janczak Łukasz, Problem alkoholizmu w piśmiennictwie polskim
 • Ogonowska Wioleta, Wybrane czynniki jakości życia osób starszych w Polsce
 • Załomski Roman, Postawy wobec osób terminalnie chorych w opinii więźniów odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Lublinie

2016

Prace licencjackie
 • Adamek Magdalena, Problem używania narkotyków wśród młodzieży na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Modliborzycach
 • Depa Michał, Wielowymiarowe cierpienie osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • Falkiewicz Dominik, Aktywizacja osób starszych na przykładzie Akademii Aktywnego Seniora w Lublinie
 • Graboś Patrycja, Uwarunkowania społeczno - kulturowe rozłąki migracyjnej w rodzinach.
 • Grot Karolina, Problem używania alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym.
 • Kapka Aleksandra, Młodzież z upośledzeniem umysłowym w literaturze polskojęzycznej
 • Kozłowski Michał, Problem używania narkotyków we współczesnym świecie
 • Pietrak Zenon, Problem uzależnienia od alkoholu
 • Ziemlewska Aneta, Problem prostytucji obszarem pracy socjalnej
Prace magisterskie
 • Kruk Aleksandra, Cierpienie osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
 • Waszczuk Mariusz, Działalność Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w Lublinie