mgr Julien Thibaud
Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego dr - Katedra Kultur i Literatur Romańskich
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: julien.thibaud_usun_to@kul.pl