Józef Wróbel
Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel prof. KUL
profesor KUL - Katedra Bioetyki Teologicznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jozef.wrobel_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4254-3065