2018

Prace licencjackie
 • Ostrowska Małgorzata, Tkaniny ze scenami dworskimi (scѐnes de roman) z Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu - wczesny przykład tapiserii gotyckich o tematyce świeckiej.

2013

Prace licencjackie
 • Ból Katarzyna, Ikonografia i znaczenie trumeau dawnego portalu kościoła opackiego w Souillac
 • Głębicka Aneta, Ikonografia hierarchii anielskiej w malarstwie włoskim XIV w. na wybranych przykładach
 • Gurba Stanisław, Zagadnienie recepcji średniowiecznego dzieła sztuki w epokach późniejszych na przykładzie bizantyńsko-ruskich malowideł w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu
 • Pikul Olga, Hipotezy i interpretacje zespołu kamiennych rzeźb z góry Ślęży w polskiej literaturze przedmiotu
 • Pukaluk Karolina, Opłakiwanie Chrystusa w kaplicy Scrovegnich w Padwie. Przemiany ikonografii i obrazowania Opłakiwania w malarstwie włoskim końca XIII i 1 połowy XIV w. na przykładzie fresku Giotta
 • Woźniak Justyna, Architektura cerkwii św. Pantelemona w Szweczenkowie koło Halicza

2012

Prace licencjackie
 • Bartkowiak Izabela, Zagadnienie związków muzyki i architektury w badaniach sztuki średniowiecznej. Podstawowe kwestie i perspektywy badawcze.
 • Król Marta, Zamek w Szydłowcu w czasach Szydłowieckich i Radziwiłłów. Monografia.
 • Lurka Olimpia, Rzeźba Pięknej Madonny z Dębowca w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. Analiza ikonograficzna.
 • Marek Adam, Funkcje i symbolika mieczy ceremonialnych w dojrzałym średniowieczu na podstawie ikonografii i dekoracji wybranych mieczy typu XII
 • Różycka Aleksandra, Sceny Opłakiwania w gotyckim malarstwie tablicowym Małopolski. Ich ikonografia i wymowa treściowa na tle przemian obrazowania Pasji Chrystusa w późnym średniowieczu.
 • Turczyński Piotr, Zagadnienie przestrzeni architektonicznej w gotyckim malarstwie tablicowym Małopolski

2011

Prace licencjackie
 • Baran Aleksandra, Formy i znaczenie ubiorów na kwaterach ołtarza z kościoła Augustianów Eremitów po wezwaniem św. Katarzyny i św. Małgorzaty w Krakowie
 • Gontarska Agnieszka, Struktura i ikonografia portalu świętej Anny w zachodniej fasadzie katedry Notre Dame w Paryżu
 • Jagnicka Olga, Problem ikonografii i funkcji przedstawień Chrystusa Umęczonego w malarstwie późnego gotyku na przykładzie Tryptyku z Donaborowa
 • Kaliszuk Magdalena, Obraz "Narodziny Maryi" z Museo dell'Opera del Duomo w Sienie jako przykład twórczości Pietra Lorenzettiego
 • Mieszków Paulina, Zagadnienie formy i funkcji ikon portretowych z okresu przedikonoklastycznego w Bizancjum na przykładzie ikony Chrystusa Pantokratora z klasztoru św.Katarzyny na Synaju
 • Ryczek Elżbieta, "Sąd Ostateczny" Stefana Lochnera jako przykład ikonografii motywu w późnym średniowieczu
 • Zwolska Paulina, Zespół rzeźb architektonicznych w kościele St.Sernin w Tuluzie-zagadnienie ewolucji stylu w rzeźbie romańskiej