• doktor (od 2004-01-14)
  • magister (od 1996-06-27)