Jolanta Wójcicka
Samodzielny referent - Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: jolanta.wojcicka_anti_spam@kul.pl