Jolanta Klimek-Grądzka

2019

Prace magisterskie
 • "Nie kusi cię czasem, żeby wsiąść do pociągu… byle jakiego?" - język i styl dubbingu filmów animowanych

2018

Prace licencjackie
 • Nazwy w Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego - typologia i pragmatyka

2017

Prace magisterskie
 • Marcin Świetlicki na płytach Świetlików. Analiza językowo-stylistyczna

2016

Prace magisterskie
 • "Twardy orzech do zgryzienia". Frazeologizmy w powieści Elizy Orzeszkowej pt. "Nad Niemnem"
 • „Potrzebne jak wąsy Putrze”, „obowiązkowe jak wuzetka w Misiu”, czyli o języku i stylu felietonów Igora Zalewskiego
 • Eseistyczność "Karafki La Fontaine'a" Melchiora Wańkowicza - analiza stylistyczna.
 • "Jazda wierzchem na promieniu świetlnym" - język i styl popularnonaukowy
 • Z nami przemówisz - strategie wywierania wpływu w ofertach lubelskich szkół językowych. Perspektywa lingwistyczna
 • Dźwięk i obraz w "Śpiewaj ogrody" Pawła Huellego
 • Język i styl poezji Katarzyny Zaborowskiej

2013

Prace licencjackie
 • „Mądra głowa” i „ciemny jak tabaka w rogu”. Frazeologizmy oznaczające cechy intelektu.
 • Kiedy pies staje się koniem, koń kurą, a kura kotem. Polskie i rosyjskie frazeologizmy z wybranymi nazwami zwierząt
 • Somatyczne frazeologizmy języka rosyjskiego - struktura i znaczenie
 • "Szukam..poznam...chcę znaleźć''- ogłoszenia towarzysko-matrymonialne w języku rosyjskim
 • O kobiecie, mężczyźnie i człowieku w slangu rosyjskim.
 • Język i styl wystąpień W. Putina w latach 1999-2004
 • Analiza stylistyczno-językowa piosenek Jurija Szatunowa
 • Językowo o Katyniu w prasie polskiej i rosyjskiej z ostatnich lat.

2012

Prace licencjackie
 • Od koniomanii do małyszomanii oraz od brontofobii do adamofobii. Historia -manii i -fobii w języku polskim.
 • Stylizacja gwarowa w piosenkach zespołów: Golec uOrkiestra, Krywań, Trebunie Tutki.