Jolanta Klimek-Grądzka

Dawne z nowym łącząc... In memoriam Mariani Kucała
[Combining the old with the new... In memoriam Mariani Kucała]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Redaktorzy: Małgorzata Nowak