Jolanta Klimek-Grądzka

"Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie" - wielojęzyczność ...
[Foreign lexical influences in the "Dziesięcioletnia podróż po Wschodzie"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze
Miejsce: Wisła