Jolanta Klimek-Grądzka

Śmierć w żywotach świętych pieczarskich. Studium leksykalne
[Death in the lives of the Kiyvan Saints. A lexical study]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)
Miejsce: Poznań