Jolanta Klimek-Grądzka

Sekretarz z. 6
[Assistant editor vol. 6]

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)