Jolanta Klimek-Grądzka

Klemensa Podwysockiego język... poetycki(?)

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Świat Wincentego Pola. Mohortowskie kresy - czasy i ludzie wieków minionych
Miejsce: LUBLIN