Jolanta Klimek-Grądzka

Sztuka rymotwórcza Henryka Sienkiewicza - krytyka i praktyka
[The H. Sienkiewicz' art of rhyming - critique and practice]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza
Miejsce: Łódź