Jolanta Klimek-Grądzka

Kształcenie historycznojęzykowe na studiach edytorskich
[Diachronic linguistics in academic eduction (editing)]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kongres Historyków Języka
Miejsce: Katowice