Jolanta Klimek-Grądzka

Członkowstwo w zespole redakcyjnym RH 6
[Member of the editorial board RH]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)