Jolanta Klimek-Grądzka

Motywacja rymowa a dobór form gramatycznych w utworach Stefana Jaworskiego

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Język pisarzy V: problemy gramatyki
Miejsce: Warszawa