Jolanta Klimek-Grądzka

Matka Boska w najstarszych polonikach kijowskich
[Mary, Mother of God in the oldest Kiyvan Polonica]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XIX СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Miejsce: Daugavpils
Nazwa jednostki: Daugavpils Universitāte