Jolanta Klimek-Grądzka

Porównania w „Lithosie” Euzebiego Pimina (Piotra Mohyły) – budowa i funkcje

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Język pisarzy IV: Środki artystycznego wyrazu
Miejsce: Warszawa