Jolanta Klimek-Grądzka

Definiowanie pojęć religijnych w „Lithosie” Piotra Mohyły

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Ватрослав Ягич i проблеми славістики
Miejsce: Kijów