Jolanta Klimek-Grądzka

Konstrukcja accusativus cum infinitivo w XVII-wiecznych polonikach kijowskich
[Accusativus cum infinitivo in the 17-th century Polish prints in Kiev]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Poznańskie Spotkania Językoznawcze (ISSN: 2082-9825)
Rok wydania: 2010
Numer czasopisma: 21
Strony od-do: 61-75Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jolanta Klimek-Grądzka",
title = "Konstrukcja accusativus cum infinitivo w XVII-wiecznych polonikach kijowskich",
journal = "Poznańskie Spotkania Językoznawcze",
year = "2010",
number = "21",
pages = "61-75"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klimek-Grądzka, J. (2010). Konstrukcja accusativus cum infinitivo w XVII-wiecznych polonikach kijowskich. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 21, 61-75.