Jolanta Klimek-Grądzka

Retoryka dziś - szanse, możliwości, ograniczenia
[Retoryka dziś...]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin