Jolanta Klimek-Grądzka

Barbaryzmy w polskich drukach kijowskich (1633-1698)
[Foreign lexical influences in the polish prints published in Kiev (1633-1698)]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: The 6th Meeting of the Slavic Linguistics Society
Miejsce: Aix en Provence, Francja
Nazwa jednostki: Universite de Provence