Jolanta Klimek-Grądzka

Język nowej publicystyki religijnej (analiza stylistyczno-językowa trzech publikacji Szymona Hołowni)
[Language of the new religious publicism]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Język nowych mediów i nowej literatury
Współautorzy: Małgorzata Nowak
Miejsce: Łódź
Nazwa jednostki: