Jolanta Klimek-Grądzka

Formy aorystyczne w XVII-wiecznych polonikach kijowskich
[Aoristic Forms in the Seventeenth-Century Kiev Polonicas]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2010
Tom: 58
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 29-40Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jolanta Klimek-Grądzka",
title = "Formy aorystyczne w XVII-wiecznych polonikach kijowskich",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2010",
number = "6",
pages = "29-40"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klimek-Grądzka, J. (2010). Formy aorystyczne w XVII-wiecznych polonikach kijowskich. Roczniki Humanistyczne, 6, 29-40.