Jolanta Klimek-Grądzka

Tradycja i nowoczesność w języku. Problemy metodologiczne badań lingwistycznych
[-]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Języka Polskiego, IFP