Jolanta Klimek-Grądzka

Nadawca - odbiorca - dialog. Konwersacyjny charakter tekstów polemicznych
[Communicative strategies in the following text]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Akt mowy - tekst - gatunek wypowiedzi
Miejsce: Białystok
Nazwa jednostki: UwB