Jolanta Klimek-Grądzka

O prawosławnym życiu zakonnym w XVII-wiecznych polonikach kijowskich (studium leksykalne)
[Orthodox religious life in the 17-th century prints]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)
Miejsce: Paradyż-Gościkowo
Nazwa jednostki: UAM