Jolanta Klimek-Grądzka

Telesfora Chełchowskiego zabawy językiem i stylem. Prolegomena
[Telesfor Chełchowski's language and style. Prolegomena]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kulturowe aspekty ewolucji języka. Seminarium dedykowane pamięci Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki
Miejsce: Poznań