Jolanta Klimek-Grądzka

Obraz luteranów w Rodzayu abo potomstwie […] piątego ewanyelisty i oyca (1561)
[The image of the Lutherans in The Kind, or the Descendants of [...] The Fifth Evangelist and the Father (1561)]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza (ISSN: 1233-8672)
Rok wydania: 2018
Tom: 25(45)
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 131-147
Dostęp WWW: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/download/18753/18494
DOI: 10.14746/pspsj.2018.25.2.7Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jolanta Klimek-Grądzka",
title = "Obraz luteranów w Rodzayu abo potomstwie […] piątego ewanyelisty i oyca (1561)",
journal = "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza",
year = "2018",
number = "2",
pages = "131-147"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klimek-Grądzka, J. (2018). Obraz luteranów w Rodzayu abo potomstwie […] piątego ewanyelisty i oyca (1561). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 2, 131-147.