Jolanta Klimek-Grądzka

Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją
[Corrections of certain translations from Turkish: Ignacy Pietraszewski’s A New Translation of Turkish History Writers – between a review and a rendering]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica (ISSN: 2083-1765)
Rok wydania: 2018
Tom: 13
Strony od-do: 32-41
Słowa kluczowe: orientalistyka, polemika, przekład, recenzja
Dostęp WWW: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b7da5ac1-2824-4414-abfa-f663f63a860d/c/SL_13_-_32-41.pdf
DOI: 10.24917/20831765.13.4Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jolanta Klimek-Grądzka",
title = "Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica",
year = "2018",
pages = "32-41"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klimek-Grądzka, J. (2018). Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica, 32-41.