Jolanta Klimek-Grądzka

Про православне монастирське життя в Патериконі Сильвестра Косова (1635). Лексичне дослідження
[On the Orthodox religious life in "Paterykon" by Sylwester Kossowa (1635). A lexical study]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Poznańskie Spotkania Językoznawcze (ISSN: 2082-9825)
Rok wydania: 2017
Tom: 33
Strony od-do: 19-32
Streszczenie: W artykule została poddana analizie związana z życiem monastycznym leksyka pierwszego przekładu Paterykonu S. Kossowa (1635 r.). Wydzielone trzy duże kręgi semantyczne: 1. Budownictwo sakralne, 2. Życie zakonne, 3. Życie duchowe, zostały podzielone na szczegółowe pola, a ich leksyka skonfrontowana z odnośnymi dla epoki opracowaniami i leksykonami. W ten sposób ujawniono nieznane dotychczas XVII-wieczne polskie słownictwo prawosławne, przybliżono realia życia i strukturę monasteru kijowskiego, a także wskazano sposoby udostępniania leksyki konfesyjnej czytelnikom innego języka i wyznania.
Słowa kluczowe: Kossow, Paterykon, monastycyzm, leksyka prawosławna, cerkiewizmy, Ławra kijowsko-pieczerska, XVII wiek
Dostęp WWW: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/16594/16423
DOI: 10.14746/psj.2017.33.2Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jolanta Klimek-Grądzka",
title = "Про православне монастирське життя в Патериконі Сильвестра Косова (1635). Лексичне дослідження",
journal = "Poznańskie Spotkania Językoznawcze",
year = "2017",
pages = "19-32"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klimek-Grądzka, J. (2017). Про православне монастирське життя в Патериконі Сильвестра Косова (1635). Лексичне дослідження. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 19-32.