Jolanta Klimek-Grądzka

Z historii nauczania języka polskiego Polaków w USA – przegląd podręczników (wiek XIX – 1. połowa XX wieku)
[From the history of teaching Polish language to the Poles in the USA: A survey of the handbooks (19th century and the first half of the 20th century)]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2017
Tom: 65
Numer czasopisma: 10
Strony od-do: 43-57
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest nauczaniu języka polskiego w USA przed 1939 r. Autorka przedstawia najstarsze podręczniki do nauki języka polskiego (elementarze i czytanki), omawia ich strukturę i cechy językowo-stylistyczne: dominujące kręgi tematyczne (nauka, rodzina, religia) i leksykalne, słownikowe i stylistyczne przejawy wychowania w duchu katolicko-patriotycznym (wartościowanie, dydaktyzm).
Słowa kluczowe: nauczanie, język polski za granicą, podręczniki, Polonia
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/download/8606/8704
DOI: 10.18290/rh.2017.65.10-3Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jolanta Klimek-Grądzka",
title = "Z historii nauczania języka polskiego Polaków w USA – przegląd podręczników (wiek XIX – 1. połowa XX wieku)",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2017",
number = "10",
pages = "43-57"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klimek-Grądzka, J. (2017). Z historii nauczania języka polskiego Polaków w USA – przegląd podręczników (wiek XIX – 1. połowa XX wieku). Roczniki Humanistyczne, 10, 43-57.