Jolanta Klimek-Grądzka

Biedaczyna krakowski – obraz Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynów
[The poor man of Cracow – how Albert Chmielowski was depicted in the journals published in the albertine house]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Naukowe KUL (ISSN: 0044-4405)
Rok wydania: 2018
Tom: 60
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 29-47
Streszczenie: Na podstawie tekstów prozatorskich i poetyckich zamieszczonych w dwóch czasopismach wydawanych w latach 1932-1939 przez krakowski zakład wychowawczy albertynów poddano analizie przedstawiany w nich językowy obraz Adama Chmielowskiego – br. Alberta. Stwierdzono prymat profili związanych z jego życiem duchowym i działalnością zakonną: święty, zakonnik, założyciel zgromadzenia, mistrz i nauczyciel, opiekun ubogich. Na uboczu pozostają profile artysta i przyjaciel. Tworząca wymienione profile siatka leksykalna i dopełniające ją wartościujące pozytywnie określenia składają się na spójny obraz br. Alberta uznawanego za świętego jeszcze przed oficjalnym wyniesieniem go na ołtarze.
Słowa kluczowe: br. Albert, językowy obraz, leksyka, wartościowanie
Dostęp WWW: http://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/download/1800/1679Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jolanta Klimek-Grądzka",
title = "Biedaczyna krakowski – obraz Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynów",
journal = "Zeszyty Naukowe KUL",
year = "2018",
number = "2",
pages = "29-47"
}

Cytowanie w formacie APA:
Klimek-Grądzka, J. (2018). Biedaczyna krakowski – obraz Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynów. Zeszyty Naukowe KUL, 2, 29-47.