Jolanta Klimek-Grądzka

Historyczny kontekst "Listów świętego oyca Patheniusza..."
[Historical context of "Listy świętego oyca Partheniusza..."]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: „Kulturowe aspekty ewolucji języka. Seminarium dedykowane Naszemu Mistrzowi – Profesorowi Bogdanowi Walczakowi
Miejsce: Poznań