Jolanta Klimek-Grądzka

Sienkiewicz kulinarny - "Rodzina Połanieckich"
[Culinary Sienkiewicz - "The Polaniecki Family"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Henryk Sienkiewicz. Język - styl - folklor
Miejsce: Łódź