Jolanta Klimek-Grądzka

PIERWSZYM OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO POLAKA-OSADNIKA JEST NIEZAPOMINANIE JĘZYKA POLSKIEGO – STOSUNEK DO JĘZYKA W PUBLIKACJACH EMIGRACYJNYCH XIX/XX W.
["PIERWSZYM OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO POLAKA-OSADNIKA JEST NIEZAPOMINANIE JĘZYKA POLSKIEGO" - THE LANGUAGE ATTITUDE IN THE 19-20TH EMIGRATIONS DISCOURSE]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: W kręgu dawnej polszczyzny III
Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: UP im. KEN