Jolanta Klimek-Grądzka

"Wskazówki dla wychodźców..." źródłem wiedzy o kraju osiedlenia
["Wskazówki dla wychodźców..." - the source of knowledge about the country of settlement]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Gdańsk