Jolanta Klimek-Grądzka

Publikacje Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego i Urzędu Emigracyjnego dla osób wyjeżdżających z Polski (1908-1939) - katalog tekstów i prolegomena lingwistyczne
[Papers by Polskie Towarzystwo Emigracyjne and Urząd Emigracyjny for emmigrants from Poland (1908-1939) - index and linguistic prolegomena ]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN