Jolanta Klimek-Grądzka

„SPROSTOWANIE NIEKTÓRYCH TŁUMACZEŃ Z TURECKIEGO” WS. „NOWY PRZEKŁAD DZIEJOPISÓW TURECKICH” IGNACEGO PIETRASZEWSKIEGO – POMIĘDZY RECENZJĄ A TRANSLACJĄ
[„SPROSTOWANIE NIEKTÓRYCH TŁUMACZEŃ Z TURECKIEGO” WS. „NOWY PRZEKŁAD DZIEJOPISÓW TURECKICH” BY IGNACY PIETRASZEWSKI – REVIEW OR NEW TRANSLATION?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Język pisarzy VI. Akty i gatunki mowy
Miejsce: Warszawa